บจม.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)
ป้อมยามสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ : ป้อมยามสำเร็จรูป
Product : STB01
พิกัด : บจม.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)