บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
OF02

ชื่อโครงการ : ออฟฟิศสำเร็จรูป
Product : OF02
พิกัด : บริษัท เจ ที พี เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด