ห้องน้ำสำเร็จรูป สำหรับไซต์งาน

FINISHBOX

ราคา 26,900 บาท

• รุ่น : TL01

• ขนาด : 1.20 × 1.20 × 2.30 เมตร

• ผนังและหลังคา : ทำจากแผ่น ISO WALL หนา 2 นิ้ว กันความร้อน

• พัดลมดูดอากาศ : พัดลมดูดอากาศขนาด 6 นิ้ว ติดต้ังในตัว

• สุขภัณฑ์ : ชักโครกแบบกดน้ำ อ่างล้างมือสแตนเลส ก๊อกน้ำ 

• ประตู : ประตูพร้อมมือจับลูกบิดและบานเกร็ดระบายอากาศ

• ไฟ : หลอดไฟ 1 จุด